Странице

уторак, 19. фебруар 2019.

МОЈЕ О ОПРЕЗУ


ПРЕ*ОПРЕЗ
Опрезно промишљање о опрезу,
доноси значајан квалитет више,
отвара јасну философску лепезу,
границу ка вечности нам брише.


*  *  *

ОПРЕЗ У ПЕСНИКУ

Само добар песник
у себи има – опрез,
песник није весник
дубоког опреза без.

Опрез је у песнику
важнији неголи рез,
неопрез има прилику
да крњи поетски вез.

Опрез песме уздиже
и изнад висина неба,
толико их високо диже
онолико колико треба.

Опрез наскроз умива,
скрива се у песмама,
и кад невидљив бива
дуго одзвања у нама.

Опрез ствара разлику
за збивања у римама,
неопрез покрива слику
бојену тихим плимама.

Неопрез танкост недри,
песме стиска у скелет,
песник опрезом ведри,
слободан удахњује лет.

Опрез није сувишан,
треба увек да је будан,
стих тад није површан;
поетски осећај је чудан.


*  *  *
(Д. П, 19. фебруар 2019, Земун ~ Поетски опрез – неопходан!)
**Фото: (1) Лепота земунског кеја. (2) Ваш блог песник, данас.
ПОСЛЕ*ОПРЕЗ
Схватамо: опрез је битан скроз наскроз,
и мирођија је неизоставна баш у свему;
не може стићи далеко ни један наш воз,
свима треба појаснити ту необичну тему.